Pharmacy Radenci

Stavba v neposredni bližini termalnega centra Radenci se ob krožišču naselja z izrazito asimetrično fragmentirano stavbno formo naslanja na javni prostor. Objekt je nekakšna tangenta ob prometnem krožišču s pomembno prostorsko in pojavno funkcijo. Stavba je sestav dinamičnih ravnin, ki jih členi struktura iz polnega in perforiranega plašča. Igra senc in oblik spreminja dojemanje prostora in zaznavo arhitekturnih form z gibanjem opazovalca skozi prosotru. Gibanje opazovalca v krožišču je namreč nenehna dinamika, gibanje, skozi katero se spreminja zorni kot, svetlobni vpad in prostorski okvir znotraj katerega je vstavljen objekt.

Objekt Lekarna je zasnovan v morfologiji poligonalnega  tlorisa, ki mu sledijo tudi fasade in streha z enotnim fasadnim plaščem iz titan-cinkove pločevine. Fasadne odprtine, portal lekarne in odprti trikotni prostor z drevesom so vrezani v fasadno površino in poudarjajo dinamiko in fluidnost objekta na prometnem krožišču.

Fasadni plašč izraža notranje funkcije objekta – prostor uficine s stekleno fasadno steno umaknjeno pod objekt, delovni prostori s stekleno fasado v trikotni atrijski prostor in stopnišče v višinsko poudarjenem vogalu objekta.