Park Hmezad 

Osnovni cilj natečajne naloge se osredotoča na prepoznavo potencialov prostora nekdanje proizvodne industrijske cone Žalca in stavbne dediščine objektov HMEZAD-a in HED-a. Vzhodni del Žalca je v aktivnem procesu namenske in prostorske preobrazbe – revitalizacije, znotraj katerega centralne dejavnosti izpodrivajo industrijsko in proizvodno dejavnost. Natečajna naloga nas nagovarja k razmisleku o vsebinski dopolnitvi objekta HMEZAD, ki je nedvomno najvidnejši, reprezentativni objekt. Njegova prepoznavnost temelji na dimenzijah inženirskega dosežka ter izjemnih kmetijsko-gospodarskih sil v svoji preteklosti in sedanjosti.

Park Hmezad je sinergija žive gospodarske dediščine Spodnje Savinske doline in zgodbe vrtov v kontekstu nove ureditve. Hmeljarstvo v Žalcu je ena najpomembnejših gospodarskih panog spodnje Savinjske doline tudi v vlogi prepoznavnosti tako prostora kot lokalnih prebivalcev. Njegovo aktivno delovanje je pomembnega značaja za ohranjanje te identitete.

Parterna ureditev s parkom  je živahen prostor z gostinskim vrtom in intenzivnim zelenjem. Njegova vloga je preobrazba prometnih površin v parkovno ureditev vrta z gostinsko ponudbo po vzoru pivovskega vrta » Biergartna«.

Na strehi upravnega dela stavbe HMEZAD bo urejen Vrt žitaric in visokih trav med njimi pa bodo ureje sprehajalne poti.

Vrhnja etaža stopa HMEZAD bo razgledna ploščad z restavracijo in umetnim biotopom. Vse vrtove povezuje doživljajska pot in panoramsko dvigalo. Osrednji konstrukcijski element doživljajske poti je krivljena jeklena cev premera 90 cm po kateri bo speljan tobogan, ki bo omogočal adrenalinski spust skupne dolžine 160m.

Na opuščenih industrijskih tirih, ki se zajedajo v nov park bo urejen »RailGlamping«, inovativen koncept nočitvenih zmogljivosti v tipologiji Glampinga v predelanih železniških vagonih. Koncept atraktivno oblikovanih bivalnih enot je hibrid hotelskih sob, avtodoma in šotora, ki gostom in obiskovalcem zagotavlja edinstveno doživetje prenočevanja in bivanja.